Messages

Mesaz Prezidan Faure pour Lannen 2019

Mon, 31 December 2018 | State House

Konpatriot, Ser frer ek ser Seselwa, Set avek en gran lazwa ek lakontantman ki mon swet sakenn de zot partou kot zot ete en bonn e erez ane 2019. Lannen 2018 inn enn kin annan bokou defi. Me fas a ...

Mesaz sorti kot Prezidan Danny Faure, alokazyon Lazournen Enternasyonal pour Tolerans Le 16 Novanm 2018

Fri, 16 November 2018

Ozordi le 16 Novanm, Lazournen Enternasyonal pour Tolerans, mon envit tou dimoun dan nou pei pour reflesir lo tolerans konman en valer e en prensip enportan. E osi lo rol kle ki i annan pour batir lape ek progre pour ...

Mesaz Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Nasyonal le 29 Zen 2018

Fri, 29 June 2018 | State House

Mesaz Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Nasyonal le 29 Zen 2018 Konpatriot Ser frer ek ser Seselwa 42 an pase, en Nasyon ti ne. Le 29 Zen, 1976, nou ti pran desten nou pei dan nou prop lanmen. Sesel ...

Mesaz Prezidan Faure Swivan dese Zournalis Kevin Malbrook

Wed, 01 March 2017 | State House

Prezidan Danny Faure i dir ki se avek gran tristes ek sok ki in aprann dese zournalis Kevin Malbrook. Dan son mesaz Prezidan Faure in dekri Msye Malbrook koman en zournalis de kalite e en gran defanser la liberte lekspresyon. ...

Mesaz Nouvel-An 2016 par Prezidan James Michel

Thu, 31 December 2015 | State House

Ser frer ek ser Seselwa, Pandan sa bann detwra dernyen mwan e, pli partikilyerman pandan sa bann dernyen semenn e dernyen zour, nou’n viv – sakenn dan son fason – bann moman tre entans. Malgre tou, se lepep Seselwa ki’n ...

Mesaz Prezidan James A Michel - Pour Nouvel-An 2015

Wed, 31 December 2014 | State House

Ser frer ek ser Seselwa, Se dan lape, solidarite ek linite nasyonal, ki nou mark lafen 2014. Se dan sa menm lespri, ek osi pridans, ki nou akey 2015. Avek konfyans dan nou kapasite pour sirmont lobstak. Avek lanmour pour ...

Mesaz Prezidan James A Michel A-Lokazyon Lazournen Enternasyonal pour Rediksyon Dezas 13 Oktob 2014

Sun, 12 October 2014 | State House

Le 13 Oktob i'n ganny dezinnyen par Lasanble Zeneral Nasyon Zini koman Lazournen Enternasyonal pour Rediksyon Dezas. Sa lazournen enternasyonal i annan pour bi sansibiliz lemonn antye lo rediksyon risk dezas e bann mezir mitigasyon ki bann kominote lokal i ...

Mesaz Prezidan Michel a lokazyon Lazournen Enternasyonal bann Zanfan Zanfan: Determinasyon i lakle zot sikse

Fri, 30 May 2014 | State House

Ser Zanfan, Le 1 Zen i zot  zour spesyal, ki’n ganny dedye pour tou zanfan lemonn. Sa zour nou tou ansanm nou ranforsi nou langazman anver byennet zanfan, anver zot proteksyon, zot lasante, zot ledikasyon, pour pli byen elve zot. ...

Mesaz Prezidan James A Michel pour Nouvel-An 2014

Tue, 31 December 2013 | State House

Ser frer ek ser Seselwa,Ser rezidan Sesel,Ser viziter dan nou pei, En nouvo lannen, en nouvo paz dan nou listwar. En nouvo paz ki nou tou, nou bezwen ekrir ansanm– gide par leksperyans bann lannen presedan, motive par ...

Mesaz pour Lazournen Enternasyonal Travayer

Tue, 30 April 2013 | Employment

30 avril, 2012 -- Mesaz Prezidan Michel alokazyon Lazournen Enternasyonal Travayer 1 Me 2013 "Le premye Me i sa zour enportan dan lannen ki nou dedye a tou travayer. Lazournen Enternaysonal Travayer  i lokazyon pour tou travayer dan lemonn partaz ...