Messages

Mesaz Presidan Alokazyon Zibile Larzan Festival Kreol

Sat, 23 October 2010 | Culture

I pa senpleman en vwayaz atraver letan ki’n anmenn nou ozordi pour selebre Zibile Larzan nou Festival Kreol. Sinifikasyon en lepok, son lenportans, parey dan sa 25-an ki nou pe fet nou kreolite, i reflekte dan sa ki nou’n akonpli ...