Messages

Mesaz pour Lazournen Enternasyonal Travayer

Tue, 30 April 2013 | Employment

30 avril, 2012 -- Mesaz Prezidan Michel alokazyon Lazournen Enternasyonal Travayer 1 Me 2013 "Le premye Me i sa zour enportan dan lannen ki nou dedye a tou travayer. Lazournen Enternaysonal Travayer  i lokazyon pour tou travayer dan lemonn partaz ...

Mesaz Prezidan James Michel a lokazyon Lazournen Travayer Le 1 Me, 2010

Fri, 30 April 2010 | Employment

Ser Frer ek Ser Travayer Seselwa,I an rekonnesans gran kontribisyon travayer e osi lenportans travay ki gouvernman ti deside an 1979 pour deklar le 1er Me en zour konze, en zour refleksyon. Travay se transformasyon. Travay se devlopman. Travay ...