News

Selebrasyon Trwazyem Az Dan Zarden State House

Social Affairs

Selebrasyon Trwazyem Az Dan Zarden State House

Wed, 13 November 2013

Resepsyon tradisyonel pour bann envite trwazyem az Sesel ti organize ozordi apremidi State House.

Prezidan James Michel in akeir Prezidan France Albert Rene pour sa selebrasyon, osi prezan ti Prezidan James Mancham. Prezidan Rene pou fet son 78yem laniverser sa sanmdi, e sa ti en lokazyon pour felisit li, ansanm avek lezot dimoun ki pe fet zot laniverser sa semenn.

Prezidan Michel in profit sa lokazyon pour demann tou bann zenn pou pran plis swen zot vye paran.

Sa resepsyon ti annan anviron 800 envite sorti tou bann distrik Sesel, e i ti deroule dan zarden State House.

View all news