News

Seremoni Louvertir 32yenm Festival Kreol 2017

Culture

Seremoni Louvertir 32yenm Festival Kreol 2017

Sat, 21 October 2017

32yenm edisyon Festival Kreol ti ofisyelman ouver yer swar anba tenm 'Fyer Nou Lidantite' pandan en seremoni kot Vilaz Kreol, Sant Konferans Enternasyon, Victoria.

Prezan pour sa seremoni ti Prezidan Larepiblik, Msye Danny Faure, Vis Prezidan Larepiblik, Msye Vincent Meritin, Spiker Lasanble Nasyonal, Msye Patrick Pillay, Minis Designe, Madanm Macsuzy Mondon, envite doner Msye Didier Robert, Prezidan Konsey Rezyonal Lareinyon, bann minis ensi ki plizyer lezot envite distenge.   

Seremoni louvertir ti animen par diferan performans artistik swivi par lezot divertisman kot Vilaz Kreol.

Vwar plis nou koleksyon portre souvernir sa seremoni atrever sitweb rezo sosyal Biro Prezidan lo Facebook :

https://www.facebook.com/StateHouseSey/

View all news