News

Mesaz Prezidan Faure Pour Lannen 2018

State House

Mesaz Prezidan Faure Pour Lannen 2018

Sun, 31 December 2017

Konpatriot,

Frer ek ser Seselwa,

Lannen 2017 in enn kot noun aprann adapte dan sa nouvo lanvironman e devlop konfyans pou travay ansanm koman en Nasyon. Noun fer fas avek plizyer defi me ansanm noun kapab trouv sa kouraz dan nou menm e noun persevere. Noun aprann pou agree e desagree dan lape, e noun kiltiv bokou plis tolerans. Noun rekonnet lenportans dyalog kin ini nou plis. Noun fer konpromi pou byenet nou pei Sesel ki nou tou nou kontan, e noun osi aprann selebre nou lakonplisman ansanm.

Me i annan ankor bokou plis pou nou fer. An mezir ki nou prepare pou akey sa nouvo lannen, nou rekonet sa gran potansyel ki i annan pour sakenn de nou. Sa nouvo lannen nou pou mark 25 an nou Trwazyenm Repiblik. Nou selebre 25 an nou Konstitisyon, Lalwa Siprenm nou nasyon ki donn tou zonm ek fanm tou son drwa koman en sitwayen Seselwa. Sepandan, Konstitisyon napa okenn pouvwar li tousel. Se nou lepep Seselwa ki donn li son pouvwar atraver nou partisipasyon e bann swa ki nou fer.

Nou annan responsabilite pou fer bann bon swa. Swa pou vey nou zanfan byen, e montre zot bann bon valer. Swa pou nou okip nou dimoun aze, e tir leson dan zot leksperyans. Swa pou nou travay dir, e siport nou prosen dan la kominote. Swa pou protez sa lanvironnman natirel ki noun erite e ki nou bezwen prezerve. Swa pou pran swen ek nou lekor, e vey nou lasante. Swa pou montre respe. Swa pou respekte lopinyon lezot, e kontinyen gard lanmitye.

Pour 25 an, noun pas atraver levolisyon nou zenn demokrasi, e koman en pep, Sesel I bezwen nou tou pou anmenn nou patri pli devan. Sakenn de nou, nou anmenn nou prop kontribisyon.

En nouvo Lannen I touzour en loportinite pou pran en nouvo lelan. Annou adopte rezolisyon pour nou menm, e pour nou pei. Annou travay dir ver en sel vizyon pour Sesel, kot sak sitwayen I viv dan dignite; kot tou nou aksyon I ranpli avek lanmour, respe, e konpasyon; kot nou partaz sa ki nou annan, e nou ed lezot ki dan bezwen; kot atraver dedikasyon e sakrifis, nou kree en sosyete bokou pli fraternel e imen.

Koman Sef Deta, mon pou kontinyen travay pli dir ankor pou ini nou pep pou attenn sa vizyon.

Se linite ki pou anmenn nou pli devan. Nou en sel pei, en sel pep, en sel gran fanmiy, e nou partaz menm lidantite. Mon priye ki Bondye I kontinyen beni nou zoli Sesel.

Mon swet sakenn de zot partou kot zot ete en bon e erez ane 2018, ranpli avek prosperite e boner.

View all news