Video Gallery

Ladres par Prezidan Danny Faure swivan desizyon Lorganizasyon Enternasyonal pour Lasante (WHO) pou kategoriz COVID-19 koman en pandemik

12 March 2020