News

Nou Kreolite: Se sa veritab larises Sesel

Nou Kreolite: Se sa veritab larises Sesel

Sat, 24 October 2015 | Culture

Prezidan James Michel ti ouver 30yenm Festival Kreol ozordi swar dan Stad Popiler, Viktorya, kot i ti koz lo lenportans Kreolite dan lavi tou Seselwa. ...
James Michel i kandida Parti Lepep prezidansyel e Danny Faure i kandida vis-prezidansyel pour Prosen Eleksyon

James Michel i kandida Parti Lepep prezidansyel e Danny Faure i kandida vis-prezidansyel pour Prosen Eleksyon

Sat, 06 June 2015 | Politics

Delege kot 29-yenm Kongre Ordiner Parti Lepep in le 5 Zen 2015 vot a linanimite ...
En Lanmen Lanmour pour Linite Nasyonal

En Lanmen Lanmour pour Linite Nasyonal

Sat, 31 May 2014 | Politics

Prezidan James Michel, ki osi prezidan Parti Lepep, in ouver 28yem Kongre Nasyonal Parti Lepep ozordiĀ  kot Sant Konferasn Enternasyonal. Kongre ti adpote plizyer rezolisyon, ...
Senpoziyonm: En Nouvo Sesel, En Nouvo Frontyer

Senpoziyonm: En Nouvo Sesel, En Nouvo Frontyer

Sat, 01 March 2014 | Politics

Prezidan James Michel in lans en senpoziyonm Parti Lepep anba tenm 'En Nouvo Sesel, En Nouvo Frontyer,' kot Sant Konferans Enternasyonal bomaten. Sa i ...
Selebrasyon Trwazyem Az Dan Zarden State House

Selebrasyon Trwazyem Az Dan Zarden State House

Wed, 13 November 2013 | Social Affairs

Resepsyon tradisyonel pour bann envite trwazyem az Sesel ti organize ozordi apremidi State House. Prezidan James Michel in akeir Prezidan France Albert Rene pour sa ...
Gard Laflanm Kreolite Alimen

Gard Laflanm Kreolite Alimen

Fri, 25 October 2013 | Culture

Prezidan James Michel ti ouver 28yem Festival Kreol ozordi swar dan sant lavil Viktorya, kot i ti koz lo lenportans pou bann lepep Kreol pour ...
Moris I Eksprim Son Sipor Pour Festival Kreol

Moris I Eksprim Son Sipor Pour Festival Kreol

Fri, 25 October 2013 | Culture

Prezidan James Michel in rankontre Vis Prezidan Moris, Madanm Monique Agnes Ohsan Bellepeau bomaten State House. Madanm Ohsan Bellepeau i parmi bann envite distenge ki ...