News

Seremoni Louvertir 32yenm Festival Kreol 2017

Seremoni Louvertir 32yenm Festival Kreol 2017

Sat, 21 October 2017 | Culture

32yenm edisyon Festival Kreol ti ofisyelman ouver yer swar anba tenm 'Fyer Nou Lidantite' pandan en seremoni kot Vilaz Kreol, Sant Konferans Enternasyon, Victoria. Prezan ...
Nou Kreolite: Se sa veritab larises Sesel

Nou Kreolite: Se sa veritab larises Sesel

Sat, 24 October 2015 | Culture

Prezidan James Michel ti ouver 30yenm Festival Kreol ozordi swar dan Stad Popiler, Viktorya, kot i ti koz lo lenportans Kreolite dan lavi tou Seselwa. ...
Gard Laflanm Kreolite Alimen

Gard Laflanm Kreolite Alimen

Fri, 25 October 2013 | Culture

Prezidan James Michel ti ouver 28yem Festival Kreol ozordi swar dan sant lavil Viktorya, kot i ti koz lo lenportans pou bann lepep Kreol pour ...
Moris I Eksprim Son Sipor Pour Festival Kreol

Moris I Eksprim Son Sipor Pour Festival Kreol

Fri, 25 October 2013 | Culture

Prezidan James Michel in rankontre Vis Prezidan Moris, Madanm Monique Agnes Ohsan Bellepeau bomaten State House. Madanm Ohsan Bellepeau i parmi bann envite distenge ki ...