News

State House – Kominike lo lapros Kominikasyon pour 3an dan Lofis - Prezidan Faure

16 October 2019 | State House

Merkredi le 16 Oktob i mark egzakteman 3 zan ki Prezidan Faure i dan Lofis. Tou le lannen pandan sa dennyen 3 zan, 1e 16 Oktob, in annan en lekspozisyon bann kado ki bann dirizan oubyen reprezantan diferan Leta a traver lemonn in ofer Prezidan Faure. Sa i ouver pour manm piblik. Sa lannen i pann en leksepsyon. Sa aktivite in lanse ozordi apremidi.

Sepandan, avek bi adopte en lapros kominikasyon pli enklisif e efektif pour bann travayer Gouvernman e manm piblik, lapros kominikasyon pour demontre lakonplisman Prezidan Faure apre trwa zan dan Lofis inn en pe diferan, pli inovatif an servan bann mwayen kominikasyon ki relevan.

Plan kominiksayon ti enkli

  • En lartik lo Website State House avek en lyen (link) avek en booklet ki mark trwa zan dan Lofis pour Prezidan Faure
  • En booklet - sa i annan laplipar bann polisi, bann askyon kin ganny akonpli a parti bann lanons dan Leta Lanasyon e serten bann desizyon kin ganny pran ler Prezidan Faure in vwayaz a letranze.

Sa in ganny prodwi par Biro State House an kolaborasyon avek tou bann minister, Departman ek Lazans.

  • En video ki koz lo parkour Prezidan Faure dan Lofis pandan sa 3 dennyen lannen – bann lakonplisman e osi defi.
  • Detrwa spots lo radyo e televizyon pour promouvwar sa booklet e sa video.
  • En spot lo Facebook – rezo Sosyal
  • En video ki pour ganny pibliye lo Youtube – rezo Sosyal
  • Screen saver pour fer bann anplwaye dan Gouvernman ganny lenformasyon ki sa booklet e video pe ganny pibliye e SI zot enterese zot kapab lir sa booklet oubyen regard sa video
  • En email pour bann anplwaye pour enform zot ki I annan sa booklet kinn ganny prodwi ansanm avek en video e SI zot enterese zot kapab lir oubyen regarde. I zot swa.

En email lo sa lapros kominiksayon kin ganny adopte Merkredi le 16 Oktob ti ganny anvoye pour tou bann reprezantan Kominikasyon dan Gouvernman, bann zofisye Relasyon Piblik, bann PS (enkli PS pour Lenformasyon) e bann Minis Lendi le 14 Oktob.

I enportan note ki sa nouvo lapros kominikasyon pann dan okenn sirkonstans en kanpanny politik, me en adopsyon bann nouvo mod kominiksayon. I annan bi partaz lenformasyon dan en fason pli enklisif e efektiv.

En sit web, en video, en spot, en booklet, screen savers, tou sa i bann form nouvo e relevan ki a la porte tou dimoun, pour servi dan nenport plan kominiksayon. Sa i le ka a traver bann lorganizyon, korperasyon enternasyonal partou dan lemonn. E sa lapros i ede ver en pli gran vizyon pour amelyor lentegrasyon lenformatik dan nou fason travay pour ki nou vin pli efikas.

Pour reitere alor - bi lapros kominiksayon ozordi le 16 Oktob pour mark trwa zan dan Lofis pour Prezidan Faure, i en zefor kolektif son lofis entern pour pli byen kominik bann moman kle, lakonplisman Prezidan Faure e i pa en kanpanny politik.

 

 

 

» View all