News

Christmas Message by the President of the Republic of Seychelles, Mr Wavel Ramkalawan

24 December 2020 | State House

Nwel I en moman partaz, en moman lespwar e en sezon lanmour. Kan bann fanmiy I rasanble ansanm pou remersye Bondye Papa pour tou son benediksyon, sa lespri partaze e pran swen pour lezot I ranpli nou leker e sa I anmenn gran lazwa pour nou tou.

Koman en nasyon, nou rekonesan pour larmoni ki nou kontinyen eksperyanse. Nou’n fek reaffirm avek lemonn ki nou en pep ki kontan lape atraver nou tranzisyon politik ki’n anmenn rekonsiliasyon. Lemonn in aplodi nou pour nou sans dirize ek nou legzanmp. Se sa lapros ek fason panse ki devret diriz nou koman en pep an-mezir ki nou aprofondi nou langazman dan batir bann kominote e konstri nou nasyon.

Sakenn I ganny apele pou pran swen son vwazen. Proprieter letab ti antann bezwen Zozef ek Mari e ofer zot en landrwa kot Garson Bondye ti pou ne. Mon priye ki sakenn antre nou I resevwar en leker ki ekoute pour ki nou kapab pran swen avek kanmarad an-mezir ki nou konstri bann kominote for ki prodwi bann bon sitwayen responsab depi zanfan. An dot mo, mon demande ki nou reste atantiv a bezwen tou dimoun, ki nou siport sa ki feb, vin en gid pour lazenes, vin pli serye dan nou responsabilite e a tou moman kiltiv en leker ranpli avek konpasyon.

This Christmas has seen an outburst of initiative. In the midst of the COVID hardships, community leaders have decorated their districts like never before. Christmas is everywhere. Beautifully decorated used tyre santas, coconut husk and wooden pallet Christmas trees have sprung up and have brought joy to the hearts of our children. The Christmas atmosphere has come with innovation that has cost only devotion of those involved. This is the strength that we should all pray to receive from the greatest gift of all – a Saviour baby born in Bethlehem.

Mon souhait pour notre beau pays, en ce moment, est un plus grand sentiment d’appartenance, d’engagement, de détermination et de dévouement envers notre patrie. Puissions-nous développer un moi intérieur positif qui se manifeste dans les grandes réalisations que nous accomplissons quotidiennement pour nos familles, nos communautés et nos lieux de travail. Construisons dans l’unité, le respect et surtout, en sachant que nous sommes tous les enfants du même Père céleste.

Mon swet bonn sante bann ki pa santi zot byen, lafors pour bann ki rezilyan, lentelizans a tou dimoun e lasazes a tou bann dirizan. Les Nwel renouvle bann don ki Bondye in donn nou e les nou ganny pouse ver bann pli o lakonplisman an mezir ki nou krwar plis dan nou menm e les sa ero anndan nou manifeste son lekor. Annou tourn ver sa enn ki donn nou sa ki meyer pou resevwar sa ki pli bon.

Linda, Samuel, Caleb ek Amos I zwenn mwan pou swet tou Seselwa, ki reste isi e a-letranze, tou viziter dan nou pei, en Nwel vreman beni.

Ki Bondye I beni ou ansanm ek nou Sesel.

 

» View all